Indien een zoekopdracht niet gevonden wordt, dan is de waarde van het object niet aangeleverd.

Postcode Woonplaats Straatnaam Huisnummer Letter Toevoeging Ingangsdatum Peildatum WOZ-Waarde €

Waardering onroerende zaken (WOZ)

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Bent u eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking van de gemeente met de WOZ-waarde. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum.

Kijk hier voor meer informatie.